INNOV-X ALPHA RÖNTGENSUGARAS FLUORESZCENCIÁS SPEKTROMÉTER

Az Innov-X amerikai cég kifejlesztette a jelenleg elérhető legkisebb, leggyorsabb és legszélesebb körben használható radioaktív izotópforrás nélküli kézi XRF készüléket, az új ”Alpha” sorozatot.
Az XRF spektrometriát egy ismeretlen anyag összetevőinek meghatározására és ezen összetevők mennyiségének meghatározására használják Az XRF eljárás lényege, hogy röntgensugárzást bocsátunk a vizsgálandó területre, - vagyis gerjesztjük az elektronokat az elektronhéjon, - amely így a rá jellemző röntgensugárzás hullámhosszával (λ) vagy energiájával azonosíthatunk (E). Egy elem mennyiségét a karakterisztikus görbe intenzitásának mérésével határozzuk meg. Az XRF spektrometria végül meghatározza az anyag alkotóelemeinek összetételét.Ezt kiértékelve tudjuk meghatározni az anyagot alkotó elemeket a periódusos rendszer alapján. A kézi XRF berendezések a 14-es elemszám feletti atomok kimutatására szolgál. A mért adatok táblázatba foglalása áttekinthetővé teszi a mérési eredményeket. A készülék roncsolás nélkül határozza meg az adott mérési terület összetételét.
Számos esetben szükség lehet ismernünk egy-egy anyag összetételét, azonban gyakran nem lehetséges vagy nincs idő minta vételre és laboratóriumban elemezni. A hordozható XRF készülékek segítségével a helyszínen végezhetünk összetétel elemzést ipari vagy terepi körülmények között.

A készülék előnyei: